Η αστρονομία πηγαίνει πίσω χιλιάδες χρόνια. Είναι πιθανό ότι προήλθε από προϊστορικές εποχές, όταν οι πρόγονοί μας αναρωτήθηκαν για το […]

Καθώς η μέρα πεθαίνει, στο ακρωτήριο ενός βουνού στο προσκήνιο του σύμπαντος, ανοίγει ένας θόλος. Στο κοκκινωπό άνοιγμα υπάρχει ένα […]