Ένας αστερισμός είναι μια ομάδα αστέρων που θεωρούνται για να σχηματίσουν φανταστικά περιγράμματα ή νόημα μοτίβα στην ουράνια σφαίρα, τυπικά […]