Την ίδια στιγμή, ο Galileo γύρισε τον «οπτικό σωλήνα» του στον ουρανό και εφευρέθηκε το τηλεσκόπιο. Αυξήθηκε 30 φορές. Αυτός βελτίωσε τον […]