Καθώς οι γαλαξίες έρχονται πιο κοντά ο ένας στον άλλο, μπορούν να συγκρουστούν. Αλλά όπως βλέπετε παρατηρώντας τα αστέρια κοντά […]

Το τηλεοπτικό τηλεσκόπιο Horizon Event (EHT) είναι ένα σύνολο ραδιοτηλεσκοπίων διάσπαρτα σε ολόκληρο τον κόσμο και διασυνδεδεμένο με συμβολομετρία, ένα […]