Μετά από πολλούς υπολογισμούς και πειράματα σε εργαστήρια φυσικής, πιστεύεται ότι στην αρχή του χρόνου, το σύμπαν ήταν μικροσκοπικό σε […]

Για χιλιάδες χρόνια οι Άνθρωποι πίστευαν ότι η Σελήνη ήταν τόσο απομακρυσμένη ώστε ήταν απρόσιτη. Όταν κάποιος έλεγε ότι ήταν […]

Εκτός από τα οπτικά τηλεσκόπια που είναι εφοδιασμένα με τους ανιχνευτές τους και άλλα φασματογράφοι, για να πραγματοποιήσουν την έρευνά […]