Στον μουσουλμανικό κόσμο, των οποίων τα πνευματικά κέντρα στο Μεσαίωνα βρίσκονταν στη Δαμασκό (Συρία) και στη Βαγδάτη (Ιράκ) και στο […]

Ήταν να λύσει το πρόβλημα της χωρικής ανάλυσης που το 1960 William E. Gordon του Πανεπιστημίου Cornell πρότεινε να χτίσει […]