Εκτός από τα οπτικά τηλεσκόπια που είναι εφοδιασμένα με τους ανιχνευτές τους και άλλα φασματογράφοι, για να πραγματοποιήσουν την έρευνά […]