Μετά από πολλούς υπολογισμούς και πειράματα σε εργαστήρια φυσικής, πιστεύεται ότι στην αρχή του χρόνου, το σύμπαν ήταν μικροσκοπικό σε […]

Το τηλεοπτικό τηλεσκόπιο Horizon Event (EHT) είναι ένα σύνολο ραδιοτηλεσκοπίων διάσπαρτα σε ολόκληρο τον κόσμο και διασυνδεδεμένο με συμβολομετρία, ένα […]