Στον μουσουλμανικό κόσμο, των οποίων τα πνευματικά κέντρα στο Μεσαίωνα βρίσκονταν στη Δαμασκό (Συρία) και στη Βαγδάτη (Ιράκ) και στο […]