Terms of Service

Posted on

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι αναφέρονται στο diyandmore.eu Πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, διαβάστε προσεκτικά αυτά τα TOS. Ανατρέξτε επίσης στην πολιτική απορρήτου diyandmore.eu («Πολιτική απορρήτου»), η οποία ενσωματώνεται εδώ με την παρούσα αναφορά.

Η χρήση της Ιστοσελίδας σας επιβεβαιώνει τη συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και εξαρτάται από τη συνεχή συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε άλλως τον ιστότοπο. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι όροι της υπηρεσίας περιέχουν ένα επίλυσης διαφορών και την παροχή διαιτησία, συμπεριλαμβανομένων παραίτηση συλλογικής αγωγής που επηρεάζει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και σε σχέση με τις διαφορές που μπορεί να έχετε με το ινστιτούτο, μπορείτε να επιλέξετε από τη σύνδεση επιμέρους διαιτησίας και ταξική δράση παραίτηση όπως προβλέπεται κατωτέρω. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το diyandmore παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε μια πλούσια συλλογή πόρων μέσω του δικτύου ιδιοτήτων του στο διαδίκτυο (η «Υπηρεσία»).

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά που αυξάνουν ή ενισχύουν την τρέχουσα υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων ιδιοτήτων διαδικτύου diyandmore, υπόκεινται σε αυτά τα TOS. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία παρέχεται ως «AS-IS» και ότι η diyandmore δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ούτε για διαγραφή ή αποτυχία αποθήκευσης οποιωνδήποτε επικοινωνιών ή ρυθμίσεων προσωποποίησης χρηστών. Επιπλέον, καταλαβαίνετε ότι συμφωνείτε ότι πρέπει να παρέχετε και είστε υπεύθυνοι για όλο τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Inter χώρους διατηρεί το δικαίωμα, από καιρού εις καιρόν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να ενημερώσει, να διακόψει, να καταργήσετε, να αναθεωρήσει, να διαγράψετε ή με άλλο τρόπο να αλλάξει οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή ΟΠΥ, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Για αλλαγές σε αυτούς τους ΟΠΥ που κρίνουμε υλικού, θα πραγματοποιηθεί μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Inter χώρους που βρίσκονται σε www.salon.com με την αναθεώρηση του συνδέσμου στην αρχική σελίδα για να διαβάσετε ουσιαστικά ως «Ενημέρωση Όροι Παροχής Υπηρεσιών» για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά την αλλαγή του TOS, συμφωνείτε και συμφωνείτε με το αναθεωρημένο TOC. Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των TOS θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο και θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις αυτών των TOS.

Η diyandmore διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα της) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η diyandmore δεν ευθύνεται σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας. 3. ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στην Ιστοσελίδα σύμφωνα με αυτά τα TOS, αλλά ενδέχεται να μην έχουν πλήρη πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες χωρίς να καταστούν πρώτα «εγγεγραμμένοι χρήστες».

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε Εγγεγραμμένο Χρήστη, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, είτε απευθείας με τους diyandmore ή μέσω των υπηρεσιών ενιαίας σύνδεσης τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, του Facebook Connect και του Google+) ( κάθε ένας, ένας «Λογαριασμός ιστότοπου τρίτου μέρους»). Εάν συνδεθείτε μέσω του Λογαριασμού ιστότοπου τρίτου μέρους, θα σας ζητηθεί να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στον Λογαριασμό ιστότοπου τρίτου μέρους για να επιτρέψετε την κοινή χρήση ορισμένων πληροφοριών με τα διαστήματα Inter. Δημιουργώντας έναν λογαριασμό μέσω ενός λογαριασμού ιστότοπου τρίτου μέρους, επιτρέπετε στην diyandmore να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού τρίτου μέρους σας και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του λογαριασμού ιστότοπου τρίτου μέρους διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των εφαρμοστέων ιστότοπων τρίτων (όπως ορίζονται κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό,

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό μαζί μας, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα αναγνωριστικό μέλους (όνομα χρήστη) και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Θα παρέχετε στο diyandmore συγκεκριμένα στοιχεία εγγραφής, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα (εάν κάποια από τις πληροφορίες εγγραφής σας αλλάξει, μπορείτε να την ενημερώσετε μεταβαίνοντας στη σελίδα Επεξεργασία λογαριασμού). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασής σας σε οποιοδήποτε λογαριασμό μπορείτε να επιλέξετε να συνδεθείτε για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Επίσης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της χρήσης του λογαριασμού από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες στον Ιστότοπο, ή να δημιουργήσετε λογαριασμό για οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό σας χωρίς άδεια. Επίσης, θα συμφωνείτε να μην δημιουργείτε περισσότερα από ένα προσωπικά προφίλ. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να τροποποιήσουμε το δημόσιο όνομα χρήστη που συσχετίζεται με το δικό σας αν το θεωρούμε κατάλληλο. Η diyandmore μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, να τερματίσει τον κωδικό πρόσβασής σας και την εγγραφή σας για οποιονδήποτε λόγο. Εάν απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας, συμφωνείτε ότι δεν θα δημιουργήσετε άλλο χωρίς την άδειά μας.

Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο είναι προσωπικός για εσάς και δεν επιτρέπεται να παραχωρήσετε άδεια χρήσης, μεταβίβαση, πώληση ή εκχώρηση του Λογαριασμού σας ή της παρούσας συμφωνίας σε τρίτους χωρίς την έγκρισή μας. Οποιαδήποτε προσπάθεια θα γίνει άκυρη και μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της δυνατότητάς σας να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Μπορείτε να ακυρώσετε τον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. 4. ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους ή πόρους τρίτων μερών, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι προφανείς («ιστότοποι τρίτων»), καθώς και διαφημίσεις, λογισμικό, κείμενο, γραφικά, άρθρα, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, ήχο, βίντεο, μουσική , πληροφορίες και άλλο περιεχόμενο που προέρχεται από τρίτους (συλλογικά, «Εφαρμογές Τρίτων, Λογισμικό ή Περιεχόμενο»). Η παροχή συνδέσμων προς ιστότοπους τρίτου μέρους δεν αποτελεί επικύρωση οποιασδήποτε πληροφορίας, προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται σε ή μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους ή εφαρμογής, λογισμικού ή περιεχομένου τρίτου μέρους. Τέτοιες τοποθεσίες τρίτων και εφαρμογές τρίτων, λογισμικό ή περιεχόμενο δεν παρακολουθούνται ή ελέγχονται για ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα από εμάς, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις επιδόσεις τυχόν Δικτυακών Τρίτων που έχουν πρόσβαση μέσω του Δικτυακού Τόπου ή οποιωνδήποτε Εφαρμογών, Λογισμικού ή Περιεχομένου Τρίτων που δημοσιεύονται, διατίθενται ή εγκαθίστανται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της παράνομης συμπεριφοράς, , πρακτικές απορρήτου ή άλλες πολιτικές ή περιεχόμενα στους ιστότοπους τρίτου μέρους ή στις εφαρμογές, το λογισμικό ή το περιεχόμενο τρίτων. Εάν εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Ιστοσελίδες Τρίτων, ή αν χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε Εφαρμογές, Λογισμικό ή Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι όροι και οι πολιτικές μας δεν διέπονται πλέον. Συμφωνείτε ρητά να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, τους οδηγούς χρηστών και τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων. διατίθενται μέσω ή εγκαθίστανται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της παράνομης συμπεριφοράς, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή περιεχομένων στον ιστότοπο τρίτου μέρους ή των εφαρμογών, λογισμικού ή περιεχομένου τρίτου μέρους. Εάν εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Ιστοσελίδες Τρίτων, ή αν χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε Εφαρμογές, Λογισμικό ή Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι όροι και οι πολιτικές μας δεν διέπονται πλέον. Συμφωνείτε ρητά να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, τους οδηγούς χρηστών και τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων. διατίθενται μέσω ή εγκαθίστανται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της παράνομης συμπεριφοράς, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή περιεχομένων στον ιστότοπο τρίτου μέρους ή των εφαρμογών, λογισμικού ή περιεχομένου τρίτου μέρους. Εάν εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Ιστοσελίδες Τρίτων, ή αν χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε Εφαρμογές, Λογισμικό ή Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι όροι και οι πολιτικές μας δεν διέπονται πλέον. Συμφωνείτε ρητά να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, τους οδηγούς χρηστών και τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων. Εάν εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Ιστοσελίδες Τρίτων, ή αν χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε Εφαρμογές, Λογισμικό ή Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι όροι και οι πολιτικές μας δεν διέπονται πλέον. Συμφωνείτε ρητά να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, τους οδηγούς χρηστών και τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων. Εάν εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Ιστοσελίδες Τρίτων, ή αν χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε Εφαρμογές, Λογισμικό ή Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι όροι και οι πολιτικές μας δεν διέπονται πλέον. Συμφωνείτε ρητά να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, τους οδηγούς χρηστών και τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή εφαρμογές τρίτων, λογισμικού ή περιεχομένου, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, πληροφορίες, δεδομένα, διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται μέσω αυτών των ιστοσελίδων και ΠΟΡΩΝ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.