Ήταν να λύσει το πρόβλημα της χωρικής ανάλυσης που το 1960 William E. Gordon του Πανεπιστημίου Cornell πρότεινε να χτίσει […]

Το 1666, κατά τη διάρκεια ενός οπτικού πειράματος το οποίο περιέγραψε αργότερα ως «κρίσιμο», ο Νεύτωνας ανακάλυψε το φάντασμα του […]